Flere passagerer end sæder

Det hænder en sjælden gang, at gatemanageren konstaterer, at flere passagerer har checket ind, end der er plads til. Fænomenet skyldes overbooking og kan, alt efter situationen, løses på tre måder:

Upgrading
I heldigste fald, og mest almindeligt, er der mødt for mange passagerer op med billet til Economy class, mens der stadig er pladser på de forreste rækker, Business class. Problemet løses ved at flytte nogle passager fra den "overfyldte" Economy class, turistkabine, op foran. Særligt på de lange ruter har det flere fordele, såsom bedre benplads og serviceprogram. Først og fremmest tilgodeses flyselskabets frequent flyer passagerer. Løser det ikke problemet, er næste kriterium, at passagererne ikke rejser med børn eller i store grupper. Og sidst, men ikke mindst, at de er velklædte. Omend en Business class passagerer i dag kan være klædt i hønsestrik eller joggingtøj, tilstræber luftfartselskaberne ved upgrading at tilgodese den gængse forretningsmand. Derfor er nobel påklædning en fordel.

Billet til himmerige

Selvom om flyet ikke er overbooket på Economy class, er det på mange selskaber alligevel muligt at blive upgraded, såfremt du er i besiddelse af et bonuskort. Enten foregår det ved, at personalet i gaten blot trækker bonuspointene fra dit kort, eller også skal du på forhånd have udstedt såkaldte upgrade certificates fra bonuskontoret.

Downgrading
Her er tale om en kedelig, men sjælden konsekvens af selskabernes overbooking. Miseren opstår, når for mange passagerer med billet til Business class er mødt op. Problemet løses som upgrading ved at flytte passagererne, denne gang til Economy class. Som erstatning vil gatemanageren tilbyde en kontant kompensation.

Offloading
Er resultatet af, at flere passagerer har tjekket ind på flyet, end der totalt er plads til. For at løse problemet henvender gatemanageren sig til passagererne og spørger, om nogen kunne tænke sig at stå af flyet mod økonomisk kompensation. Beløbets størrelse afhænger af, hvor meget senere passageren når frem til sin destination. Beløbets størrelse er ofte flere hundrede US dollar pr. person, som enten tilbydes via en Airline Check eller som kontant betaling. Den offloadede passagerers bagage bliver som regel ombord. Hvis ingen melder sig frivilligt, er det gatemanagerens tunge pligt at vælge, hvem der ikke kommer med flyet. Her vil fokus være på de passagerer, som rejser alene, og som ikke har en flyforbindelse, de kommer til at miste. Heldigvis er langt de fleste offloadings frivillige, da kompensationerne ofte overstiger værdien af passagerens flybillet.

LÆS OM EU'S REGLER FOR KOMPENSATION: EU Regler for kompensation

Statistik på offloading

For hver 10.000 passagerer, som checker ind, kommer 20 af dem ikke med, fordi flyet er overbooket. De 19 ud af de 20 accepterer dette mod til gengæld at få en økonomisk kompensation. Mens den ene passager ikke får en plads mod sin vilje. Kilde: U.S Department of Transportation

Overbookning

Luftfartsselskaberne ved af erfaring, at 10-20% af deres passagerer ikke møder op til den afgang, som de har booket. For ikke at flyve med tomme sæder, endsige melde udsolgt for andre passagerer, overbooker selskaberne flyenes kapacitet med en procentsats, som avancerede computermodeller har udregnet. Til baggrund for modellerne ligger flere års statistisk materiale, som blandt andet tager højde for årstid, ugedag, afgangstid samt begivenheder på pågældende destination. (Messer, udstillinger, kongresser, sport etc.)

Men at overbooke flyene er såmænd også en god forretning i og med, at det øgede billetsalg mere end opvejer de kompensationer, der udbetales til passagerer, der må afstå deres plads.

© Copyright 2008-2014 Rejser.Net