Forskelle I Flyvesikkerhed

Forskelle i flyvesikkerhed beror primært på den grad af effektivitet, hvormed de enkelte landes luftfartsmyndigheder administrerer de regelsæt og love, som deres flyselskaber opererer under.

Retningslinierne, som danner basis for de enkelte landes luftfartslove, er som udgangspunkt formuleret af den internationale luftfarts organisation ICAO.

De omfatter blandt andet teknisk vedligeholdelse af fly samt hviletidsbestemmelser og uddannelseskrav til besætninger.

ICAO har ca. 185 medlemslande, men det er op til det enkelte lands egen luftfartsmyndighed at stå for den endelige lovgivning, administration og håndhævelse.

Relativ sikkerhed
De mindst sikre selskaber er dem, som har base i et 3. verdensland og opererer regionalt.

Økonomien og effektiviteten hos disse landes luftfartsmyndigheder er ganske givet ikke på niveau med tilsvarende i vores del af verden.

Måske har flyvesikkerheden heller ikke den højeste prioritet hos befolkning og regering i et 3. verdensland.

Men selv et "farligt" flyselskab i et 3. verdensland er ganske sikkert - ikke mindst, hvis du sammenligner med de alternative transportmuligheder.

Har du således besluttet at flyve 800 km gennem Congo med Air Zimbabwe, har du sikkert sparet gevaldigt på "risiko-kontoen" frem for dit andet alternativ, at køre strækningen i en udtjent bus fra 1971 i 16 timer ad hullede veje med blodtørstige malariamyg og en overtræt chauffør.

© Copyright 2008 Rejser.Net ApS