Flyrejser - Hvad forårsager ulykker?

I gamle dage skyldtes ulykker som regel dårligt vejr eller mekaniske svigt.

I dag er det sjældent mekanikken, som driller; dels har alle vigtige systemer i et fly op til flere "dobbeltgængere", som tager over, hvis det primære system fejler, dels har mange års udvikling baseret på erfaringer gjort flyene langt mere driftsikre.

Vejret spiller heller ikke længere en hovedrolle i statistikkerne, da moderne fly navigerer efter referencer, som er mere eller mindre uafhængige af sigtbarhed.

Dårligt vejr får dog af og til birollen som "medvirkende faktor", når efterforskerne efter en ulykke skal gøre status.

Fra begyndelsen af 1980'erne har de såkaldte "Kontrolleret flyvning ind i terræn"-ulykker gradvist erobret den sørgelige førsteplads i årsagsstatistikken. Her er tale om et teknisk perfekt fungerende fly, som under pilotkontrol flyver ind i et bjerg eller rammer jorden. Efterforskningen viser ofte, at hovedårsagen er piloternes fejlfortolkning af den avancerede elektronik.

Gennem de sidste 30 år har flyene gennemgået en enorm teknologisk udvikling. Piloterne har måttet tilpasse sig omstillingen fra at være aktive operatører, som justerede gashåndtag og kontinuerligt aflæste instrumenter for at danne sig et mentalt billede af flyets position, fart og kurs.

I dag er piloten nærmere en slags computeroperatør, som passivt monitorerer flyets parametre. Fx bliver de mange analoge instrumenter, som piloten før afkodede, i dag fortolket af navigationscomputeren og projekteret op på multi-menu tv-skærme.

Alt i alt har denne udvikling frataget piloten noget af sin føling og kontakt med flyets gøren og laden, hvorved fejlkilder kan opstå. Til trods derfor flyves der mere præcist og driftsikkert.

Slutresultatet er, at flyvesikkerheden i dag er forbedret 10-fold sammenlignet med for 30 år siden.

© Copyright 2008-2014 Rejser.Net