Flyrejser - Katastrofeberedskab

En anden form for sikkerhed, som fylder langt mindre i de flestes bevidsthed, er flyselskabernes katastrofeberedskab eller rettere omfanget af den.

Et katastrofeberedskab er baseret på en klar defineret handlingsplan for, hvordan et fly havari- stort som mindre - håndteres på den mest professionelle måde. I handlingsplanen indgår mobilisering af økonomiske såvel som menneskelige resurser, herunder krisepsykologer, jurister og andre fagfolk. Formålet er at afbøde konsekvenserne af et havari med tanke for: passagererne, deres pårørende samt sidst men absolut ikke mindst flyselskabets overlevelse, in mente pressens og dermed offentlighedens fortsatte tillid.

Selvsagt reklamerer ingen af selskaberne med deres "professionalisme ved havari", hvorfor emnet er svært at belyse. Det er dog på baggrund af min egen erfaring med tilknytning til et sådant beredskab, at især de store og internationale flyselskaberne i USA og Vesteuropa afsætter store resurser til sådanne beredskaber, mens lavprisselskaber og regionale operatører langtfra når op på samme niveau.

© Copyright 2008 Rejser.Net ApS