Flyselskaber & Alliancer

De fleste selskaber samarbejder pro forma i kraft af interline agreements, men mange selskaber har taget et skridt videre og indgået i egentlige alliancer. Selskaber, der opererer i en alliance, har to fordele. Dels kan de samarbejdende flyselskaber, også kaldet partner airlines, spare mange penge på driften ved at sammenlægge de mange repræsentationer i diverse lufthavne, som billetkontorer og lounges. Dels giver det hvert enkelt flyselskab adgang til et langt mere omfattende og attraktivt rutenet, som de kan sælge "under eget navn". Hvis man flyver ofte, eller skal planlægge en længere rejse, er der visse fordele i at flyve indenfor samme alliance:

  • Stort trafikprogram betyder større udbud af alternative afgange ved trafikale uregelmæssigheder. Risikoen for at måtte "vente til i morgen" mindskes.
  • Større repræsentation i udlandet i form af servicepersonel, billetkontorer og 24 timers hotlines.
  • Adgang til flere lufthavnes lounges i udlandet.
  • Som regel hurtigere flyskift, idet partner airlines ofte benytter samme lufthavns terminal.
  • Som regel mulighed for at optjene bonuspoint på èt kort. Optjente point honoreres af alliancens øvrige partnere.
  • Bedre mulighed for at udnytte optjente bonuspoint (større udbud af destinationer på hvilke der udbydes bonuspladser).

LINK: Verdens største alliancer

Sig Mig. ...Hvem Skal Jeg Egentlig Flyve Med?

De mange alliancer kan være årsag til forvirring. Ondets rod opstår, når flyselskaberne booker på hinandens rutenet "under eget navn". Eksempelvis kan man få udstedt billetter til SAS fly på ruter, hvor SAS aldrig har fløjet, men i stedet beflyves ruten af en alliancepartner, fx Lufthansa eller United Airlines. I luftfartsterminologi kaldes det codesharing.

Flyselskabernes Organisationer

AEA: Association of European Airlines, en sammenslutning af 27 Europæiske luftfartsselskaber. Tilsammen befordrer AEA`s medlemmer ca. 90% af alle udenrigspassager i Europa. WWW.AEA.BE

IATA: International Air Transport Association. Er flyselskabernes brancheorganisation, hvis 280 medlemmer står for 95% af verdens rute trafik. Blandt andet fastsætter IATA de fælles spilleregler for branchen, herunder tarif regulering samt ensretning af procedurer og forretningsgange. WWW.IATA.COM

ICAO: Internationel Civil Aviation Organisation, er en organisation i FN regi med ansvar for på internationalt plan at udvikle og ensrette de primært teknisk/operative områder af civil luftfart. Ca. 185 medlemslande. WWW.ICAO.ORG

LINK: Læs anmeldelser af verdens flyselskaber på Airguide online

© Copyright 2008 Rejser.Net ApS