De Traditionelle Selskaber

Rygraden indenfor europæisk luftfart har i mange år bestået af gamle hæderkronede flyselskaber som British Airways, Air France, Lufthansa og SAS. Frem til slutningen af 1980érne levede selskaberne en tryg tilværelse i form af monopolagtige tilstande på deres hjemmemarked. Når der var underskud, trådte hovedaktionæren, dvs. staten, til med tilskud eller billige lån. Til gengæld påtog selskaberne sig en "public service" forpligtelse og fløj på ruter, som nødvendigvis ikke gav overskud. Fra slutningen af 1980érne besluttede EU, at konkurrencen indenfor europæisk luftfart skulle sættes fri. Den efterfølgende deregulering af markedet satte de "hæderkronede" selskaber under pres og gav for alvor plads til at yngre regionale selskaber, som fx British Midland og danske Mærsk Air kunne få luft under vingerne og blande sig internationalt. Disse selskaber blev udelukkende drevet på forretningsmæssige vilkår, og som resultat af den øget konkurrence faldt flypriserne markant op gennem 1990èrne.

De gamle hæderkronede selskaber og deres yngre kollegaer har meget til fælles og driver det, vi kalder traditionel luftfart: De har et veludbygget rutenet og opererer i alliance med andre flyselskaber, hvilket gør dem globalt repræsenteret. Dertil holder de fast i en tradition om at tilbyde deres passagerer et differentieret og veludbygget serviceprogram. Men de vigtigste fællestræk er, at de i vid udstrækning benytter sig af interline agreements.

Interline Agreement

De fleste flyselskaber benytter sig af såkaldte interline agreements, som er et proforma samarbejde, der har til hensigt at tilbyde de rejsende et mere smidigt produkt. Fundamentet i samarbejdet er, at selskaberne accepterer hinandens billetudstedelser og at de overfører bagagen for hinandens passagerer, når der skiftes flyselskab under rejsen.

At selskaberne accepterer hinandens billetter betyder for eksempel, at dit rejsebureau kan tilbyde at udstede én billetserie, hvor flere flyselskaber er inkluderet, frem for, at du får udleveret en separat billet for hvert selskab, du skal flyve med. Netop denne finesse har særlige fordele, idet hvert enkelt flyselskab i "serien" er forpligtiget i forhold til den samlede transport i tilfælde af forsinkelser. (Læs mere i Kap 9)

En anden fordel ved interline agreements er, at selskaberne i tilfælde af trafikale uregelmæssigheder har langt større mulighed for at få deres passagerer ombooket til andre selskaber - uden at billetten skal skiftes ud.

© Copyright 2008 Rejser.Net ApS