Luftfartsordbog

Som flypassager støder du på sære forkortelser og fagudtryk fra luftens verden. Her finder du nogle af de mest almindelige udtryk samt et par tekniske udtryk.

Agent: Generel betegnelse for en ansat, som yder service til passagererne, eksempelvis check-in agent, serviceagent og salgsagent.

Airborne: Et fly er airborne i det øjeblik, hjulene slipper jorden.

Airline Check: Check som udstedes af et flyselskab til passagerer. Bruges fx til at give her og nu erstatning til passagerer, som er blevet nægtet adgang til flyet på grund af over-booking.

Air Traffic Control - ATC: Betegnelse for flyveledelse.

Aisle: Midtergang. Bruges ofte ved tildeling af sæder; aisle seat = gangplads.

Alternate: Alternativ destination, hvor flyet kan lande, hvis den planlagte lufthavn er udelukket pga. fx dårligt vejr.

AM: "Før middag" - USA anvender et 12-timers tidssystem. For at kunne kende forskel på kl. 4 om morgenen og kl. 4 om eftermiddagen, skriver man AM bag tidsangivelser mellem kl. 00.00 og kl. 12.00. Efter kl. 12.00 og frem til midnat tilføjes PM.

Approach: Betegnelse for et flys indflyvning mod en landingsbane.

Apron: Pladsen rundt omkring flyet, når det står på jorden.

Baggage claim: Bagageafhentning.

Baggage tag: Bagagekvittering som udleveres ved check-in. Din kvittering for indleveret bagage.

Bonuspoint: Betegnelse for de point man optjener, når man som medlem af en bonusordning rejser med udvalgte flyselskaber.

Booking reference: Reservationsnummer.

Bulkhead seating: Den første række af sæder i en kabinesektion, som støder op til en væg. Her er normalt ekstra benplads. Pladserne bruges især til passagerer med spædbørn, idet en babylift kan hænge på væggen.

Business class: Generel betegnelse for en klasse af meget fleksible, men også dyrere billetter, der samtidig giver adgang til bedre komfort ombord på flyet.

Cabin attendant: Generel betegnelse for personale i flyets kabine.

Cabin baggage: Håndbagage.

Cancellation: Aflysning. Bruges på lufthavnens informationstavler, når et fly er aflyst. Her i form af "CANCELED"

Carrier: Flyselskab.

Carry on baggage: Håndbagage.

Catering: Flyets medbragte mad og drikke samt anden forplejning.

Charter: Generel betegnelse for flytrafik, som ikke er i fast rutefart.

Checked baggage: Bagage i flyets lastrum.

Clear Air Turbulence - CAT: Betegnelse for turbulens, som forekommer i klar luft.

Climb: Fase af flyvning, hvor højde øges indtil marchhøjde, cruising level opnås.

Codeshare: Når flyselskabet, ifølge din billet, er et andet, end det flyselskab som aktuelt flyver ruten.

Commuter Airline: Generel betegnelse for flyselskaber, der benytter mindre fly over kortere afstande.

Concourse: Terminal. En bygning bestående af lang bred gang med udgang til en række gates. På dansk "finger", fx Finger A.

Condition of carriage: Juridisk tekst, som beskriver passagerens rettigheder og pligter. En forkortet version følger med billetten.

Connecting flight: Tilslutningsfly. Fly, som bringer passageren videre på rejsen.

Cradle: Babylift eller vugge.

Cruise: Betegnelse for den fase af flyvningen, der foregår mellem opstigningen og nedstigningen.

Cruising Level: Marchhøjde. Den højde, som flyet efter stigning flader ud i og holder.

Cruising speed: Marchhastighed. Den hastighed, som flyet holder efter den er nået op i cruising level.

Deicing: Ved det mindste tegn på is på flyets vinger og rorflader, oversprøjtes disse med en væske, som dels smelter isen, dels forhindrer nye isdannelser.

Denied Boarding: Når en passagerer frivilligt eller ufrivilligt mister sin plads ombord på et fly.

Denied Boarding Compensation: Erstatning for at afgive eller uforskyldt at miste sin plads på flyet. I store dele af verden er beløbets størrelse fastlagt af myndighederne.

Departure Tax: Lufthavnskat, som opkræves på vegne af myndighederne ved salg af billet. I nogle lufthavne betales skatten af passageren før check-in. Lufthavnsskat kan altid refunderes, hvis billetten ikke benyttes.

Descent: Nedstigning. Den fase af flyvningen, som ligger mellem cruise og approach.

Direct Flight: Direkte flyvning. Kan let misforstås, idet flyet ikke er mere "direkte", end det godt kan mellemlande, såfremt fly og rutenummer forbliver det samme.

Diversion: Når flyet sætter kurs mod en anden lufthavn end den planlagte, fx grundet dårligt vejr.

Domestic: Indenrigs.

Door Tag: Mærkat, som sættes på håndbagage, der indleveres i gaten. Håndbagagen sendes i flyets lastrum, men udleveres til passageren umiddelbart efter ankomst ved flyets dør. Ikke alle selskaber tilbyder denne service.

Downgrading: Når en passagerer frivilligt eller ufrivilligt flyttes til en kabinesektion med mindre komfort end den, som der er betalt for.

Downgrading Compensation: Kompensation for at blive flyttet til en kabinesektion med mindre komfort end den, som der er betalt for.

Economy class: Generel betegnelse for kabinesektionen som bruges af passagerer, der ikke rejser på Business class.

Embarkation: Samme som boarding - ombordstigning.

Emergency row: Række af sæder ved nødudgangen. Der er ekstra benplads, men må ikke bruges til børn/spædbørn eller bevægelseshæmmede.

Endorsement: Påtegning. Overførsel af transportforpligtelse (billet) fra et selskab til et andet.

E-ticket: Betegnelse for ny type af elektroniske billetter, der aldrig bliver printet ud. Passageren modtager ved check-in et tomt boarding pass.

Excess baggage: Overvægtsbagage. Bagage som ikke er inkluderet i billettens free allowance.

Fare: Billetpris.

Fee: Gebyr. Eksempelvis cancellation fee = afbestillingsgebyr.

Final destination: Passagerens sidste destination ifølge flybilletterne.

Flaps: Landingsklapper. Udfældes/vippes i forbindelse med take-off og approach. Gør flyet i stand til at holde sig flyvende ved en lavere hastighed.

Flight deck: Samme som cockpit.

Flight Interupt Manifest - FIM: Erstatningsbillet. Bruges, når en passagerer ombookes til et andet flyselskab og via en anden rute, end den oprindelige billet lyder på.

Flight level: Vandret sektion af luftrummet, som flyveledelsen tildeler et fly at flyve i.

Free allowance: Den mængde bagage, som ifølge billetten, er tilladt at checke ind uden ekstra betaling.

Frequent flyer: Betegnelse for passagerer, som ofte flyver. Udtrykket sættes ofte i forbindelse med passagerer, som har et frequent flyer card.

Frequent Flyer Card: Også kaldet bonuscard. Kort, som bruges til at optjene point, når man rejser med fly, og til tider også biludlejning og hotel.

Full Fare: Betegnelse for en billet, som er helt uden restriktioner.

Gate manager: Navnet på den person, som i gaten har ansvaret for tildeling af sæder, up- og downgrading samt denied boarding.

Ground Stop: Den tid, flyet tilbringer på jorden mellem to flyvninger.

Ground Handling: Samlet betegnelse for de aktiviteter, der foregår i forbindelse med en flyafgang: Check-in, gatearbejde, lastning af bagage og fragt mm.

Handling Agent: Betegnelse for den repræsentant, som varetager ground handling eller dele deraf for et flyselskab.

Holding: Et flys venteposition i luften, bestående af en række drejemanøvrer indenfor et specifikt defineret luftrum. Bruges af flyvelederne, når der er ventetid i forbindelse med indflyvning.

Hub: Betegnelse for et flyselskabs hovedlufthavn. Knudepunkt.

Indemnity form: En fritagelse for skadeserklæring. Benyttes, når en passagerer får erstattet en mistet billet, herved holdes passageren økonomisk ansvarlig, hvis billetten senere bliver brugt.

Infant: Barn under 2 år, som rejser uden at have købt en siddeplads.

Instrument Landing System- ILS: Landingssystem, som via radiobølger leder flyet ned mod banen.

Intercontinental: Betegnelse for flyvning på tværs af flere kontinenter.

Interline agreement: Overenskomst mellem flyselskaber om at godkende hinandens billetter og overføre bagage og fragt ved flyskift.

Involuntary: Ufrivillig. Udtrykket bruges ved denied boarding/downgrading og reroutings af passagerer, når dette finder sted uden passagerens accept.

Irregularity: Uregelmæssigheder. Når noget afviger fra den service, som en kunde har betalt for. Udtrykket bruges især om trafikken ved forsinkelser og aflysning.

Issuing office: Salgsudbyder, som har udstedt billetten.

Itinerary: Rejseplan.

Jet bridge: Gangbro, som forbinder gaten med flyet.

Jet lag: Generel betegnelse for et fysisk ubehag, forårsaget af rejser på tværs af flere tidszoner.

Jet stream: Navnet på en luftstrøm af stor hastighed (100-300 km/timen). Findes indenfor et meget afgrænset luftrum i forbindelse med kolde og varme luftmassers møde i højden.

Lavatory: Toilet ombord på et fly.

Liability: Ansvar. Juridisk term som ofte bruges i forbindelse med billettens "condition of carriage"

Lifewest: Redningsvest.

Lounge: Særligt indrettede ventesale i lufthavne. Kræver en adgangsbillet - typisk via Business class billet eller et kreditkort.

Meet and assist: Generel betegnelse for passagerer, som har brug for en håndsrækning fx ældre og handicappede.

Mileage: Se Bonus.

Minimum Connection Time: Den tidsfrist, som passagerer skal have til flyskift, for at flyselskaberne vil påtage sig ansvar for, at "forbindelsen" kan nås.

Nonstop flight: Flyvning, som ikke gør stop undervejs.

No show: Refererer til passagerer, som på trods af en reservation, ikke møder op til flyafgang.

Offloading: Se Denied Boarding

OK: Billetkode, som refererer til passagerer, som har en bekræftet plads.

Operating Carrier: Det flyselskab, som aktuelt beflyver en strækning.

Overbooking: Betegnelse for flyselskabernes praksis med at sælge flere pladser, end der aktuelt er ombord på flyet.

Overnight Kit: Mindre pakke bestående af toiletartikler, evt. skjorte og undertøj. Gives til passagerer, hvis bagage ikke er dukket op.

Partner Airline: Flyselskab, som samarbejder med et andet selskab.

Pax: Standartbetegnelse for passagerer.

Point to point: Refererer til en billetudstedelse, som kun indeholder en flyvning.

Porters: Betegnelse for personale, som bærer kufferter fra parkeringsområdet til check-in skranke. Som regel mod betaling.

Preassigned seat: Reserveret sæde.

Prepaid Ticket Advice - PTA: Er en forudbetalt billet, som ligger klar til afhentning, betalt af anden part end passageren.

Punctuality: Betegnelse for et flyselskabs punktlighed mht. afgangstider.

Purser: Kabinechef.

Pushback: Når flyet skubbes tilbage fra gaten.

Request - RQ: Billetkode for passagerer, som ikke har en bekræftet reservation, og dermed er på venteliste.

Rerouting: Ændring af passagerens rejserute.

Restrictions: Restriktioner ved billetten.

Responsible carrier: Det ansvarlige flyselskab. Betegnelsen refererer til det flyselskab, som har forårsaget en forsinkelse, og derfor skal hjælpe passageren.

Runway: Startbane og landingsbane.

Safety Card: Det kort i stolens lomme, som beskriver/viser nødudgange og procedurer ved en nødsituation.

Safety demonstration: Demonstration af iltmasker, redningsveste og nødudgange, som besætningen udfører før hver start.

Shuttle: Betegnelse for lufthavnsbus/taxi/tog, som kører i fast rutefart mellem lufthavn og centrum eller mellem lufthavnens terminaler.

Seat assignment: Tildeling af et bestemt sæde.

Service Center: En service- og informationsskranke, der er betjent af et flyselskab. Bruges af passagerer, som skal checke-in eller ombookes.

Slide: Betegnelse for oppustelige "ruchebane", som findes ved flyets nødudgange. Kan samtidig fungere som redningsbåd ved nødlanding på vand.

Slot time: En forskudt afgangstid, som tildeles af flyveledelsen. Formålet er at undgå, at for mange fly befinder sig i samme luftrum ad gangen.

Special Drawing Rights - SDR: Alternativ valuta etableret af IMF - 1 SDR = ca. 1,3 USD. I teksten 'condition of carriage' bruges SDR som mål for flyselskabernes økonomiske ansvar ved død og invaliditet.

Special Meal: Et specielt måltid, som passageren har bestilt.

Standby: Venteliste.

Status: Bruges om passagerens status i forbindelse med reservationen: OK eller RQ.

Sticker: Klæbende mærkat. Bruges ved ændringer af billetter.

Surcharge: Ekstragebyr. Figurerer ofte på regningen fra et biludlejningsfirma.

Surface transport: Transport på landjorden. Begrebet optræder ofte i forbindelse med ombookninger, hvor passageren transporteres via bus, taxi, tog, eller færge.

Take off: Flyet er i take off fra det øjeblik, gashåndtagene skubbes frem, og indtil flyet letter.

Taxiing: Betegnelse for flyets bevægelse på jorden mellem lufthavnsterminal og startbane.

Taxi Way: Rullevej. Mellem lufthavnsterminaler og startbane runway.

Timetable: Fartplan. Betegnelse for en mindre bog, som flyselskaberne uddeler gratis til deres passagerer. Udover fartplan rummer bogen nyttige oplysninger om lufthavne, adresser, check-in tider, flytyper, sædekonfiguration mm.

Touch Down: Det øjeblik, flyet sætter hjulene på landingsbanen.

Transfer: Overførsel. Bruges om passagerer eller bagage, som overføres mellem to fly. En anden betydning kan være, at en flybillet ikke kan overføres til andre flyselskaber. På billetten lyder teksten "NON-TRANSFERABLE"

Transfer check-in: Check-in, som foretages i forbindelse med flyskift.

Transfer Desk: Se Service Center.

Transit Area: Er området i en international lufthavn efter sikkerhedskontrollen og før paskontrollen.

Turbo Prop: Betegnelse for et propelfly, hvor propellen drejes af en jetmotor. Meget almindelig hos commuter airlines.

Turn Around: Se Ground Stop.

Unaccompanied baggage: Bagage, der sendes som fragt. Kan være en billigere løsning end at betale for overvægt.

Unaccompanied minor: Barn mellem 5 og 12 år, som rejser alene.

Unchecked baggage: Håndbagage.

Upgrading: Når en passagerer flyttes til en "dyrere kabinesektion" en den, der er betalt for.

Vacant: Ledigt. Et toilet er vacant, når det er ledigt.

Void: Ugyldig. Om billetten.

Voluntary: Frivillig. Udtrykket bruges i forbindelse ved denied boarding/downgrading og rerouting af passagerer - når dette finder sted med passagerens accept, og sædvanligvis mod en økonomisk kompensation.

Voucher: Luftfartscheck, som er udstedt til betaling for en bestemt ydelse. Ses ofte i forbindelse irregularity hvor passagerer som er "strandet" i lufthavnen og får tilbudt mad og drikke via vouchers .

Warszawakonventionen: Er en lovtekst omhandlende international og kommerciel transport af passagerer, bagage og fragt. Konventionen stadfæster nogle minimumsforpligtelser, som transportøren skal efterleve herunder erstatning ved død, invaliditet samt beskadiget gods. Konventionen er fra 1929 og opdateret flere gange.

Wheel chair: Kørestol til bevægelseshæmmet.

Wind shear: Kraftige faldvinde og kastevinde, ofte i forbindelse med tordenskyer. Specielt farligt for flyet under indflyvning, hvor opdriften pludselig kan reduceres væsentligt.

X-ray: Betegnelse for røntgengennemlysning af bagage.

© Copyright 2008-2014 Rejser.Net