Hvordan Finder De Vej?

Ruten flyves via luftkorridorer - en slags luftens motorveje, der ved hjælp af separation fra flyveledelsen kan benyttes af mange fly samtidig.

Ved lange flyvninger, fx transatlantisk, flyves ikke på "motorveje", men her lægges ruterne fra dag til dag med det formål at kunne drage mest nytte af jetstrømmene, som har stor indflydelse på flyvetid og dermed brændstofforbruget.

© Copyright 2008 Rejser.Net ApS