Anmeldelsesfrister Og Skadesrapport

I praksis anmelder du selvfølgelig manglende bagage umiddelbart efter du er landet, men for anmeldelse af skader på indhold eller på kuffert samt tyveri har du 7 dage, efter du har modtaget bagagen. Hvis bagagen tilmed har været forsinket er anmeldelsesfristen sat op til 21 dage efter modtagelsen.

Når du får lavet en rapport hos flyselskabet eller dets repræsentant, modtager du en kopi til dit forsikringsselskab. Det er meget individuelt, om forsikringsselskaberne modregner deres ydelse mod det du evt. allerede har modtaget fra flyselskabet i kompensation.

Erstatninger For Håndbagage

Warszawa Konventionen indeholder også bestemmelser for erstatning af håndbagage, her er erstatningssummen begrænset til på 400 USD pr. person. I praksis er det meget sjældent, at sådanne erstatninger er aktuelle, da skade på håndbagage ikke udbetales hvis passageren glemmer eller på anden vis selv er skyldig i skade - derimod erstattes kun skade som forårsages af selskabet, eksempelvis ved havari, hård landing, eller kraftig turbulens.

© Copyright 2008 Rejser.Net ApS