Anmeldelsesfrister og skadesrapport

I praksis anmelder du selvfølgelig manglende bagage umiddelbart efter, du er landet, men for anmeldelse af skader på indhold eller på kuffert samt tyveri har du 7 dage, efter du har modtaget bagagen. Hvis bagagen tilmed har været forsinket, er anmeldelsesfristen sat op til 21 dage efter modtagelsen.

Når du får lavet en rapport hos flyselskabet eller dets repræsentant, modtager du en kopi til dit forsikringsselskab. Det er meget individuelt, om forsikringsselskaberne modregner deres ydelse mod det, du evt. allerede har modtaget fra flyselskabet i kompensation.

Erstatninger for håndbagage

Warszawakonventionen indeholder også bestemmelser for erstatning af håndbagage, her er erstatningssummen begrænset til 400 USD pr. person. I praksis er det meget sjældent, at sådanne erstatninger er aktuelle, da skade på håndbagage ikke udbetales, hvis passageren glemmer eller på anden vis selv er skyldig i skade. Der erstattes kun skade, som er forårsaget af flyselskabet, eksempelvis ved havari, hård landing, eller kraftig turbulens.

© Copyright 2008-2014 Rejser.Net