Udenrigsflyvning

Med kommerciel luftfart som et massetransportmiddel på kryds og tværs af landegrænserne er det i alle parters interesse, at transporten er underlagt et sæt spilleregler, som ikke skifter tekst, hver gang flyet passerer en landegrænse. I 1929 mødtes verdens luftfartsnationer i Warszawa med det formål at stadfæste retningslinier for flyselskabernes ansvar med særligt henblik på forsinkelser, ødelagt bagage samt personskade.

Resultatet blev Warszawa konventionen, som i dag danner basis for de regelsæt, som er gældende for langt de fleste luftfartsnationer i verden. Gennem årene er reglerne blevet opdateret og revideret - ikke alle lande har i den forbindelse fulgt trop, hvorfor det er individuelt i hvilken udstrækning landende forpligter sig. Fx har myndighederne i USA og EU hævet flyselskabernes ansvar ved personskade fra Warszawa konventionens 20.000 USD til henholdsvis 75.000 og 130.000 USD.

© Copyright 2008 Rejser.Net ApS