Assistance til børn og gangbesværede

Assistance er en service, der kan bestilles til alle flyafgange. Servicen består i, at luftfartspersonale ledsager passageren under rejsen: Fra check-in til ankomst, samt eventuelt ved fly- og lufthavnsskift. Assistancer bør bestilles, der hvor du booker billetten og vil gælde på alle rejsens strækninger. Bestil i god tid, da der af sikkerhedsmæssige årsager findes en øvre grænse for, hvor mange der må være ombord ad gangen (uledsagede børn og kørestolsbrugere). Nogle selskaber kræver gebyrer for denne service. De mest gængse er:

Uledsagede børn (unaccompanied minors)
Børn i alderen 5-12 år kan godt rejse alene. Ved check-in udfylder den, som afleverer barnet, en blanket med diverse kontaktoplysninger på den, der bringer/henter barnet. Derefter opkræves et gebyr, som typisk ligger på 250 kr. Herefter er barnet i flyselskabets varetægt og vil være under opsyn på hele rejsen, også hvis der skiftes fly og lufthavn. Er barnet under 5 år og skal rejse alene, kræver selskaberne, at barnet følges af en stewardesse, som ikke gør tjeneste på flyet. Billetten til den medfølgende stewardesse betales af barnets forældre.

Gangbesværede (wheelchair)
Her kan du få hjælp, hvad enten du er kørestolsbruger eller blot har problemer med at gå de lange afstande i lufthavnen. Du vil blive hjulpet med en kørestol eller en elbil, som kan køre inde i lufthavnsterminalerne. Hvis du også har brug for en hånd til at klare eventuelle trapper og gangbroer i forbindelse med ombordstigningen, kan servicen også omfatte det. Men gør altid opmærksom på dine behov, så tidligt som muligt, idet wheelchair services kan bestilles til 3 niveauer alt afhængig af din mobilitet.

© Copyright 2008-2014 Rejser.Net