TOLD & INDFØRSELSREGLER

AFGIFTSFRI INDFØRSEL FRA IKKE EU-LANDE

VÆRDI

Ved indrejse fra ikke-EU-lande kan der told- og afgiftsfrit medføres varer til en samlet værdi, der ikke overstiger 3.250 kr. pr. person, når varerne er til privat brug eller forbrug.

MÆNGDE

Værdigrænsen på 3.250 kr. gælder dog ikke for de varer, der er nævnt nedenfor. Disse varer kan uanset deres værdi medføres told- og afgiftsfrit - dog højst i følgende mængder:

EFTER OPHOLD UDEN FOR DANMARKMÆNGDE
Cigaretter 200 stk.
Cigarillos (max. 3 g/stk.) eller100 stk.
Cigarer 50 stk.
Røgtobak250 g
Spiritus over 22%1 liter
Hedvin ikke over 22%2 liter
Bordvin4 liter
Øl 16 l

HJEMREJSE VIA IKKE-EU-LANDE

Hvis De har været på rejse i et EU-land, men rejser hjem via et ikke-EU-land, kan De medføre varer efter de bestemmelser, der gælder ved indrejse fra EU-lande. Men så skal De dokumentere, at varerne er købt i et EU-land.

AFGIFTSFRI INDFØRSEL FRA ANDRE EU-LANDE

Ved indrejse fra EU-lande kan der afgiftsfrit medføres varer til privat brug eller forbrug. Dog vil TOLD & SKAT dog undersøge, om varerne er til eget brug, hvis de indføres i større mængder end følgende

EFTER OPHOLD UDEN FOR DANMARKMÆNDE
Cigaretter 800 stk.
Cigarillos (max. 3 g/stk.)400 stk.
Cigarer 200 stk.
Røgtobak1 kg
Spiritus over 22%10 liter

ALDERSKRAV VED AFGIFTSFRI INDFØRSEL

INDREJSE FRA IKKE EU-LANDE
Tobaksvarer, spiritus og vin17 år
Øvrige varerIngen
INDREJSE FRA ANDRE EU-LANDE
Tobaksvarer, spiritus og vin16 år
Øvrige varerIngen

VARER KØBT I DEN INTERNE EU-TRAFIK

BUTIKKER I LUFTHAVNE, FLY OG PÅ FÆRGER

I den interne trafik mellem EU-lande kan der ikke længere købes varer uden afgift, dvs. at der ved butikkens salg til den rejsende er betalt afgift af varerne ligesom ved køb i almindelig handel i et EU-land.

I butikker i lufthavne sælges varerne med moms og punktafgifter, som i almindelig handel i det pågældende land, fx i Københavns Lufthavn altid med dansk moms og punktafgifter.

I butikker i fly og på færger sælges varerne med afgangslandets momssats frem til ankomststedet, fx fra Rødby til Puttgarden altid dansk moms og fra Puttgarden til Rødby altid tysk moms. Er der punktafgift på varerne, fx spiritus, afhænger afgiftssatsen af, på hvilket af de to EU-landes afgiftsområde (farvande/luftrum) varen sælges, dvs. sælges varen på dansk afgiftsområde, skal der være betalt dansk punktafgift.

Kilde: Told- og skattevæsenet

ANDEN INDFØRSEL

HUNDE, KATTE OG FRITTER

Fra EU-lande

Hunde, katte og fritter kan indføres i Danmark fra et andet EU-land, efter godkendt ansøgning herom til Fødevarestyrelsen, hvis de opfylder følgende regler:

 • Personledsagelse
 • ID-mærkning (foretages INDEN første rabiesvaccination)
 • EU Pas til Selskabsdyr
 • Rabiesvaccination

  Rabiesvaccinationen skal foretages mindst 21 dage før afrejsen, men mindre det pågældende dyr følger et vaccinationsprogram. Spørg eventuelt din dyrlæge.

Yderligere oplysninger om ind- og udrejse med dyr: www.foedevarestyrelsen.dk

Hundehvalpe og kattekillinger:

Fra andre EU-lande kan indførsel ske således:

  Med godkendt anmodning hos Fødevarestyrelsen kan hvalpe og killinger under 3 måneder gamle indføres uden rabiesvaccination, hvis de er:

 • i personledsagelse
 • er ID-mærkede.
 • i besiddelse af EU Selskabsdyrspas eller Veterinærcertifikat
 • Bemærk: Dyr fra Irland. Malte, Sverige og Storbritannien, der er under 3 mdr., kan indføres i Danmark uden godkendelse fra Fødevarestyrelsen.

De to godkendte grænsekontroller i Danmark i forbindelse med ind- og udrejse med dyr er Kastrup Lufthavn og Billund Lufthavn.

ANDRE LEVENDE DYR

Indførsel af levende dyr kræver en eksporttilladelse fra pågældende land og en importtilladelse fra Danmark, som skal være udstedt inden indrejse til Danmark. Du skal dog altid på forhånd kontakte Fødevaredirektoratets veterinærafdeling. Tlf: 33 95 60 00. Læs mere på www.skovognatur.dk.

LEVENDE PLANTER

Rejser du fra et EU land er der ingen restriktioner. Hvis du ankommer fra et land uden for EU, skal du kontakte Plantedirektoratet. Tlf: 45263600. Læs mere på www.plantedirektoratet.dk.

FØDEVARER

Generelt set er der ikke nogen restriktioner på, hvad du som rejsende må indføre til Danmark af fødevarer. Dog vil restriktioner blive indført og derpå ophævet i takt med epidemiers hærgen. For opdateret information kan du finde information på www.foedevarestyrelsen.dk.

EKSOTISKE SOUVENIRS

Dyr og planter

Eksotiske souvenirs kan være fremstillet af dele fra truede dyr eller planter, fx udstoppede rovfugle, krokodilleskindstasker og koraller mm. Du kan få tilladelse til at tage souvenirs fremstillet af de mindre truede dyr med hjem, hvis souveniren er til dig selv og i øvrigt ikke vurderes at være en trussel for den lokale bestands overlevelse. For at en genstand betragtes som en souvenir, skal du desuden selv bringe souveniren med hjem, og du må ikke sælger varen videre. Varen må heller ikke sendes hjem. Tilladelsen (CITES-eksporttilladelse) til at hjembringe en sådan souvenir kan kun udstedes af særligt udpegede myndigheder i det land, hvor du har købt varen. I visse lande kan man få tilladelsen, der hvor du køber varen (butikker, farme eller lign.). På Skov og naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk , under rubrikken "Dyr og Planter", kan du se en opdateret liste over truede dyr og planter.

Arkæologiske og antikvariske effekter

Som udgangspunkt findes der ingen regler, som forhindrer dig i at indføre sådanne effekter til Danmark. Derimod er det det pågældende lands myndigheder, som påligger restriktioner. I lande som Italien og Grækenland bliver der slået hårdt ned på turister, som bliver taget i at udføre arkæologiske effekter. Mht. til antikviteter der er over 100 år gamle, bør du fra sælgers side få udstedt et officielt certifikat på, at varen kan udføres frit fra pågældende land.

VÅBEN

Et flot samurai sværd eller en Gurkhakniv kan være en fristende souvenir at have med hjem fra ferien. Det kræver imidlertid tilladelse fra politiet at indføre våben til Danmark. Med våben menes alle skydevåben samt slag-, stik- eller blankvåben med en klinge på mere end 12 cm. Skydevåben der drives af fjeder eller trykluft er dog undtaget og må gerne indføres.

© Copyright 2008-2014 Rejser.Net