TOLD & INDFØRSELSREGLER

AFGIFSFRI INDFØRSEL FRA IKKE EU-LANDE

VÆRDI

Ved indrejse fra ikke-EU-lande kan der told- og afgiftsfrit medføres varer til en samlet værdi, der ikke overstiger 1.350 kr. pr. person, når varerne er til privat brug eller forbrug.

MÆNGDE

Værdigrænsen på 1.350 kr. gælder dog ikke for de varer, der er nævnt nedenfor. Disse varer kan uanset deres værdi medføres told- og afgiftsfrit - dog højst i følgende mængder:

EFTER OPHOLD UDEN FOR DANMARKOVER 24 TIMERUNDER 24 TIMER
Cigaretter eller200 stk.100 stk.
Cigarillos (max. 3 g/stk.) eller100 stk.100 stk.
Cigarer eller50 stk.50 stk.
Røgtobak250 g250 g
Spiritus over 22%eller 1 literIngen
Hedvin ikke over 22%2 liter2 liter
Bordvin2 liter2 liter
Kaffe eller500 g500 g
Kaffeekstrakt200 g200 g
Te eller100 g100 g
Teekstrakt40 g40 g
Parfume50 g50 g
Toiletvand1/4 liter1/4 liter

HJEMREJSE VIA IKKE-EU-LANDE

Hvis De har været på rejse i et EU-land, men rejser hjem via et ikke-EU-land, kan De medføre varer efter de bestemmelser, der gælder ved indrejse fra EU-lande. Men så skal De dokumentere, at varerne er købt i et EU-land.

AFGIFSTFRI INDFØRSEL FRA ANDRE EU-LANDE

Ved indrejse fra EU-lande kan der afgiftsfrit medføres varer til privat brug eller forbrug. Dog kan tobaksvarer og spiritus kun medføres i følgende mængder

EFTER OPHOLD UDEN FOR DANMARKOVER 24 TIMERUNDER 24
Cigaretter eller300 stk.100 stk.
Cigarillos (max. 3 g/stk.) eller150 stk.150 stk.
Cigarer eller75 stk.75 stk.
Røgtobak400 g400 g
Spiritus over 22%1,5 literIngen

ALDERSKRAV VED AFGIFTFRI INDFØRSEL

INDREJSE FRA IKKE EU-LANDE
Tobaksvarer, spiritus og vin17 år
Kaffe og kaffeekstrakt15 år
Øvrige varerIngen
INDREJSE FRA ANDRE EU-LANDE
Tobaksvarer og spiritus17 år Øvrige varerIngen

VARER KØBT I DEN INTERNE EU-TRAFIK

BUTIKKER I LUFTHAVNE, FLY OG PÅ FÆRGER

I den interne trafik mellem EU-lande kan der ikke længere købes varer uden afgift, dvs. at der ved butikkens salg til den rejsende er betalt afgift af varerne ligesom ved køb i almindelig handel i et EU-land.

I butikker i lufthavne sælges varerne med moms og punktafgifter, som i almindelig handel i det pågældende land, fx i Københavns Lufthavn altid med dansk moms og punktafgifter.

I butikker i fly og på færger sælges varerne med afgangslandets momssats frem til ankomststedet, fx fra Rødby til Puttgarden altid dansk moms og fra Puttgarden til Rødby altid tysk moms. Er der punktafgift på varerne, fx spiritus, afhænger afgiftssatsen af, på hvilket af de to EU-landes afgiftsområde (farvande/luftrum) varen sælges, dvs. at sælges varen på dansk afgiftsområde, skal der være betalt dansk punktafgift.

Kilde: Told og skattevæsenet

ANDEN INDFØRSEL

HUNDE OG KATTE

Fra rabiesfrie lande

  1. (Færøerne, Island, Norge, Sverige, Irland, England, Japan, New Zealand og Australien) kan (her mangler noget)og katte uanset alder frit indføres.
  2. Fra øvrige lande kræves rabiesvaccination foretaget mindst 30 dage og højst 12 måneder før indrejse.

    Fra Grønland kan indførsel dog tillige finde sted på særlige betingelser.
    Der er særlige restriktioner for indførsel af hunde/katte fra Malaysia.

Hundehvalpe og kattekillinger:

Fra lande undtagen de under punkt 1 nævnte lande, kan indførsel ske således:

  • under 3 måneder gamle: ikke krav om rabiesvaccination, men sundhedsattest skal foreligge. Denne må højst være 10 dage gammel.
  • 3-4 måneder gamle: Rabiesvaccination kræves; hvis denne er under 30 dage gammel skal sundhedsattest desuden foreligge.

Under overholdelse af ovennævnte krav, kan indførsel under personledsagelse finde sted over samtlige grænsekontrolsteder; vaccinationsattest og evt. sundhedsattest skal forevises toldvæsenet

ANDRE LEVENDE DYR

Indførsel af levende dyr kræver - udover en eksporttilladelse fra pågældende land også en importtilladelse fra Danmark som skal være udstedt inden indrejse til Danmark. Du skal dog altid på forhånd kontakte Fødevaredirektoratets veterinærafdeling. Tlf: 33 95 60 00. Læs mere på www.skovognatur.dk

LEVENDE PLANTER

Rejser du fra et EU land er der ingen restriktioner. Hvis du ankommer fra et land uden for EU, skal du kontakte Plantedirektoratet. Tlf: 45263600.Læs mere på www.plantedirektoratet.dk

FØDEVARER

Generelt set er der ikke nogen restriktioner på, hvad du som rejsende må indføre til Danmark af fødevarer. Dog vil restriktioner blive indført og derpå ophævet i takt med epidemiers hærgen. Fx er der maj 2002 forbud mod at indføre animalske produkter fra de Engelske øer på grund af smitterisiko for mund og klovsyge. For opdateret information kan du finde information på www.foedevarestyrelsen.dk

EKSOTISKE SOUVENIRS

Dyr og planter

Eksotiske souvenirs kan være fremstillet af dele fra truede dyr eller planter, eksempelvis udstoppede rovfugle, krokodilleskindstasker og koraller mm. Du kan få tilladelse til at tage souvenirs fremstillet af de mindre truede dyr med hjem, hvis souveniren er til dig selv og i øvrigt ikke vurderes at være en trussel for den lokale bestands overlevelse. For at en genstand betragtes som en souvenir, skal du desuden selv bringe souveniren med hjem, og du må ikke sælger varen videre. Varen må heller ikke sendes hjem. Tilladelsen (CITES-eksporttilladelse) til at hjembringe en sådan souvenir kan kun udstedes af særligt udpegede myndigheder i det land, hvor du har købt varen. I visse lande kan man få tilladelsen, der hvor du køber varen (butikker, farme eller lign.). På Skov og naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk rubrik "Dyr og Planter" kan du se en opdateret liste over truede dyr og planter.

Arkæologiske og antikvariske effekter

Som udgangspunkt findes der ingen regler, som forhindrer dig i at indføre sådanne effekter til Danmark. Derimod er det pågældende lands myndigheder, som påligger restriktioner. I lande som Italien og Grækenland bliver der slået hårdt ned på turister, som bliver taget i at udføre arkæologiske effekter. Mht. til antikviteter der er over 100 år gamle, bør du fra sælgers side få udstedt et officielt certifikat på at varen kan udføres frit fra pågældende land.

VÅBEN

Et flot samurai sværd eller en Gurkhakniv kan være en fristende souvenir at have med hjem fra ferien. Det kræver imidlertid tilladelse fra politiet at indføre våben til Danmark. Med våben menes alle skydevåben samt slag-, stik- eller blankvåben med en klinge på mere end 12 cm. Skydevåben der drives af fjeder eller trykluft er dog undtaget og må gerne indføres.

© Copyright 2008 Rejser.Net ApS