Fakta Om Forsinkelser

At flytte hundredvis af fly, tusinder af ansatte samt hundredetusinder af passagerer rundt i et enormt servicenetværk - sikkert - er en af verdens mest komplicerede processor. Fly, besætninger, og de mange faggrupper opererer i døgndrift efter nøje skemaer og turnus under hensyntagen til fartplaner, hviletidsbestemmelser og mekanisk vedligehold. Blot små forstyrrelser kan som faldende dominobrikker sende rystelser gennem systemet.

Omkring 20% af samtlige flyafgange i Europa forsinkes mere end 15 minutter. Her kan du læse, i hvilke situationer det typisk går galt:

  • Trafik restriktioner udgør 30-35%. Denne type forsinkelser er et hastigt stigende problem i et stadigt mere trafikeret Europa. Typisk forsinkes et fly via en forskudt afgangstid som er flyveledernes måde at forhindre flaskehalsproblemer i særligt trafikerede luftrum. Men også lufthavnenes mangel på kapacitet er medvirkende.
  • Rotations forsinkelse udgør andre 30-35%: Flyenes stop på jorden kan i dag være presset helt ned på 35 minutter, hvorfor en forsinkelse kan brede sig som en domino effekt. Som regel får passagerne kun oplyst: "At afgangen er forsinket, fordi flyet er landet sent".
  • Ground handling i 10 %: Er aktiviteter i forbindelse med en flyafgang, dvs. primært håndtering af passagerer samt lastning af bagage og fragt.
  • Teknikken udgør 10%: Ved mindste tvivl om et fly er sikkert, tages det ud af drift. Selvom flyenes mekanik er blevet mere driftsikker, har den teknologiske udvikling gjort flyene langt mere sårbare overfor problemer med den ekstremt avancerede software.
  • Vejret udgør 5 %: Forsinkelser, som skyldes dårligt vejr, er relativt sjældne i kraft af den teknologiske udvikling, som tillader piloterne at lande flyet på trods af meget ugunstige meteorologiske forhold. Til gengæld optræder forsinkelserne i massivt antal, når naturen en gang imellem lader sne, storm og tåge regere i dagevis.
  • Lufthavnsfaciliteter udgør de sidste 5 %: Herunder står sikkerhedscheck af passagerer og bagage som den største andel. Men også svigt af lufthavnens systemer og materiel henregnes hertil.
Kilde: AEA Årsrapport, Eurocontrol delay analysis

På følgende link kan du se mere om hvad der typisk går galt:

LINKS:
© Copyright 2008 Rejser.Net ApS