Klagemuligheder

Når du klager over en rejse, skal du gøre det skriftligt. Hvis der er tale om et kompliceret forløb af hændelser, gør du bedst i at notere diverse fakta som flynumre, dato, tidspunkt og navne på indblandede personer - mens hukommelsen er frisk.

Efterfølgende skal du sende brevet til rejseudbyderens kundekontor, hvor du kort og præcist skriver dine klagepunkter, samt hvad du forventer i kompensation. Hvis du ikke mener, at rejseudbyderen kan tilbyde en tilfredsstillende løsning er næste skridt at kontakte Pakkerejseklagenævnet, som behandler klagesager fra flyselskaber såvel som rejsebureauer, der er registreret i Danmark.

Det er dog en forudsætning, at du inden henvendelse har givet "modparten" en tidsfrist på 4 uger til at svare på dine klagepunkter. Send derfor første brev anbefalet, så du kan dokumentere brevets afsendelse og dato. Som sidste instans kan du lægge sag an mod flyselskabet.

Pakkerejseankenævnet

Nævnet er en privat klageinstans, der drives af Danmarks Rejsebureau Forening, Foreningen af Rejsearrangører i Danmark og Forbrugerrådet. Det koster et gebyr på 250 kr. at få en klage behandlet, pengene refunderes i tilfælde af forlig, samt helt eller delvist medhold. Rejsebureauer, som er tilsluttet Danmarks Rejsebureau Forening, har pligt til at følge nævnets afgørelse, mens det står flyselskaberne frit for. Hvis nævnets afgørelser ikke følges, kan klageren hente hjælp hos Forbrugerstyrelsen, der kan udtage stævning mod virksomheden.

Pakkerejseankenævnet Røjelskær 11, 3., 2840 Holte
Tlf. 45 46 11 00 kl. 9-12, www.pakkerejseankenaevnet.dk

Hvis du skal klage over en rejseudbyder, som ikke er registreret i Danmark, og du ikke kan få en tilfredsstillende løsning, kan du kontakte pågældende lands ambassade og få information om "spillereglerne". Hvis du i vid udstrækning gør brug af udenlandske rejseudbydere, kan du med fordel melde dig ind i IAPA (International Airline Passengers Association). Organisationen, der på mange måder varetager flypassagerernes interesse, tilbyder deres medlemmer juridisk bistand og ekspertise i klagesager, se endvidere WWW.IAPA.COM.

Codeshare og klage

I forbindelse med code share flyvninger melder spørgsmålet sig: hvem skal jeg klage til - det flyselskab, som står i billetten, eller det selskab, som aktuelt udførte transporten? Ifølge Guadalajarakonventionen er sagen klar: Her står, at forbrugeren er frit stillet til selv at vælge, hvem der eventuelt skal klages til/sagsøges.
© Copyright 2008-2014 Rejser.Net