Rejser - Farlig bagage

Følgende kategorier betragtes som farlig bagage og må derfor hverken medbringes i den indskrevne bagage eller i håndbagagen:

  • Ætsende materialer, fx: Syrer, alkalier og kviksølv.
  • Gifte, fx: Plante-, insekt- og dyregifte samt cyanider og arsenik.
  • Brandbare artikler, fx: Lightergas, aerosoler, maling og fortyndere.
  • Komprimeret gasser, fx: 'Oxygen, nitrogen og butan.
    * Dykkerflasker kan medtages, såfremt de tømmes for ilt.

Farligt gods kan i de fleste tilfælde sendes som fragt, såfremt de beskrevne forskrifter for emballering og pakning følges. Hvis du eksempelvis har brug for at medbringe fyldte campingblus eller spraydåser, så indlevér effekterne til flyselskabets fragtafdeling, som i mange tilfælde vil kunne sende effekterne med samme fly som dig, når blot de indleveres et par timer før afgang. Fald aldrig for fristelsen til at komme farligt gods i din bagage - ikke bare kan det under uheldige omstændigheder være ekstremt farligt, dertil kommer at mange lande har ganske høje straframmer, hvis det bliver opdaget. I USA helt op til 500.000 USD i bøde og/eller 5 års fængsel.

FAKTA: Et fly har typisk 2-4 lastrum. Trykket er det samme som i kabinen, og temperaturen holdes lidt over frysepunktet. Hvis et af lastrummene bruges til transport af levende dyr, kan kaptajnen via en termostat regulere temperaturen. Ved store fly er bagage og fragt pakket i små containere, som køres ind på skinner. Ved mindre og mellemstore fly lastes bagage og fragt stykvis med håndkraft.
© Copyright 2008-2014 Rejser.Net